Artiklid

Artiklite kataloogis on 10 artiklit ja 8 välislinki.

Õhk-vesi soojuspump: millal valida ja kuhu sobib?
Õhk-vesi soojuspumba eeliseks maakütte ees on väiksem alginvesteering, mis tuleneb maakollektori puudumisest. Soojusenergia kogutakse välisõhust ja antakse edasi maja vesiküttesüsteemile (kas radiaator- või põrandaküte). Õhk-vesi soojuspump toodab ka sooja tarbevett. Samuti on võimalik maja suvel jahutada. Lisaks on õhk-vesi soojuspumpa lihtne paigaldada. [Loe edasi]

Maaküte korterelamutele ja tööstusele: Soome kogemus soojuspuuraukudega
Soomes on juba pikemat aega teostatud kortermajade ja tööstuskinnistute küttesüsteemide renoveerimist, mille käigus minnakse õliküttelt üle maasoojusküttele. Tegime Soomes intervjuu kahe inimesega, kes on osalenud kogu renoveerimisprotsessis (planeerimisel – projekteerimisel, pakkumiste võtmisel ja tegija valimisel, teostamisel ja uue süsteemi kasutamisel). Kokkuvõtteks on kogemused maasoojusküttele üleminekul siiani väga head ja plaanis on renoveerida ka teisi, veel õliga köetavaid maju, ning viia need samuti üle maasoojusküttele. [Loe edasi]

Energiakaev ehk puurkaev ja soojuspuurauk maakütte paigaldamiseks
Energiakaev ehk tavaline puurkaev tähendab nn avatud süsteemi, kus rajatakse kaks puurkaevu, ühest võetakse vesi, eemaldatakse soojus ning juhitakse teise puurkaevu. Moodsaim ja mugavaim lahendus on samas soojuspuuraugu ehk kinnise süsteemi rajamine. Soojuspuuraugu kasutamisel on võimalik paigaldada maaküte ka väikesele maaalale. Puuraugud on sügavusega 50-200 m ja keskmiselt on vaja eramu küttevajaduse katmiseks puurida üks kuni kaks puurauku. [Loe edasi]

Milline on soodsaim küttelahendus? Hinnavõrdlused
Küttesüsteemide hinnavõrdlustest tuleb välja, et kõige odavam on kütta maasoojuspumbaga. Samas on ka kõige kõrgem alginvesteering maasoojuspumba süsteemil. Enne küttesüsteemi valikut tuleks selgeks mõelda, millised on soovid ja vajadused. Mugavaim lahendus on kasutada täisautomaatseid, vähese hooldusvajadusega küttelahendusi nagu maasoojuspump. [Loe edasi]

Maasoojuspumba tõhusus: mida tähendab kasutegur ehk COP
Soojuspumba tõhususe iseloomustamiseks kasutatakse sageli mõistet soojustegur (ka soojuspumba kasutegur, ingl. k. COP – coefficient of perfomance). See on parameeter, mis väljendab soojuspumba poolt toodetud energia ja tootmiseks kulutatud energia suhet. Näiteks COP=4 tähendab, et maasoojuspump, mis töötab võimsusega 2 kW, toodab energiat võimsusel 8 kW. [Loe edasi]

Maakütte 4 erinevat liiki: maakollektor, energiapuurauk, energiakaev ja veekollektor (pinnavesi)
Maasoojuspumba kasutamiseks on vajalik sobiva madalatemperatuurilise soojusallika olemasolu. Rakendada saab nelja erinevat looduslikku energiaallikat, millest sobivaim valitakse lähtuvalt asukohast ja energiavajadusest. Eestis on enamasti kasutusel maakollektor (horisontaalne kollektor). [Loe edasi]

Erinevate pinnaste soojusjuhtivus, horisontaalse kollektori pikkus
Maasoojuspumba paigaldamisel on väga oluline arvestada maapinna soojusjuhtivust ja niiskusesisaldusust, mis erinevad regiooniti. Neist parameetritest sõltub paigaldatavate kollektorite pikkus ning seonduvalt ka küttesüsteemi investeeringu suurus. Korralike uuringute puudumisel võib juhtuda, et paigaldatakse pikem kollektor kui tegelikult vaja. Nii võivad suureneda energiakulud soojuskandja pumpamiseks süsteemis. [Loe edasi]

7 FAKTI: MAAKÜTE
Maakütte süsteemi hinnapakkumiseks on esmalt vaja teada köetava pinna suurust, tarbitava sooja vee kogust, hinnangulist maja soojapidavust, akende arvu ja asukohta (kuna temperatuuri kõikumised Eesti erinevates osades kuni 5 ºC). [Loe edasi]

Eeltööd soojuspumba paigalduseks
Näidisnimekiri vajalikest eeltöödest maasoojuspumba paigaldusprotsessi planeerimisel, mis on koostatud Movek Grupp OÜ poolt. Eeltööde nimekiri ja vajalikkus võib olla erinev olenevalt töövõtjast ning tuleb kindlasti üle täpsustada. [Loe edasi]

Maasoojuspumba tööpõhimõte (selgitav animatsioon ja graafik)

Soojuspump töötab mõnes mõttes sarnaselt külmutuskapiga, kuigi vastupidi. Kui külmkapis juhitakse kapi seest soojus välja, siis maasoojuspump transpordib maapinnas või vees sisalduva soojusenergia majja. [Loe edasi]

VÄLISLINGID: