Milline on soodsaim küttelahendus? Hinnavõrdlused

Märksõnad: maakütte hind, maasoojuspump hind

Küttesüsteemide hinnavõrdlustest tuleb välja, et kõige odavam on kütta maasoojuspumbaga. Samas on ka kõige kõrgem alginvesteering maasoojuspumba süsteemil. Enne küttesüsteemi valikut tuleks selgeks mõelda, millised on soovid ja vajadused. Mugavaim lahendus on kasutada täisautomaatseid, vähese hooldusvajadusega küttelahendusi nagu maasoojuspump.

Eestis asuva keskmise eramu (köetav pind ~150 m2) energiavajadus kütteks on ca 20 MWh/aastas, seega on vajalik maasoojuspumba võimsus ca 8-10 kW olenevalt soojustusest (tuleb arvesse võtta soojuskulu kWh/m² kohta aastas).

Enamikus Eesti majades kulub soojust 300–400 kWh/m² aastas, energiasäästlikes majades võib aga soojakulu olla isegi alla 100 kWh/m². Valdavalt on Eestis energeetiliselt ebaefektiivsed hooned. Keskmine aastane soojustarve meie elamutes on 200–400 kWh/m², analoogse kliimaga arenenud tööstusriikides aga 150–230 kWh/m².

Seega kui võrrelda näiteks sarnaseid hooneid, millest ühel on hetkel kalleim elektriküte ja teisel maasoojuspump, on aastane rahaline kokkuhoid 2440 (20×122) € – 640 (20×32) € = 1800 € maasoojuspumba kasuks.

Suurima säästu annab selgelt soojuspumba paigaldamine. Samas on investeering sellele 2-3 korda suurem. Korterelamutes on maasoojuspumba paigaldus problemaatiline, kuna tihti puudub vajalik vaba maa, samuti ei sobi korterelamutes asuvad radiaatorid tihti oma võimsuse poolest madalatemperatuurilisse küttesüsteemi. Korterelamutele on mõistlikuks lahenduseks ventilatsiooniõhu soojuspump või õhk-vesi soojuspump. Tehtav investeering tasub ära umbes 3 aastaga ja samuti lahendub Eestis asuvate korterelamute valusaim probleem – puudulik ventilatsioon.

Kokkuvõtvalt on igal küttesüsteemil on omad plussid ja miinused, mille järgi elamu omanik peab tegema küttesüsteemi valikul. Tahkeküttekatlad on keskmise hinnaklassiga ja keskmiste püsikuludega (välja arvatud puiduhakkekatel), kuid nõuavad kütuse ladustamise ruumi ning rohkem füüsilist tööd, eriti halupuidukatlad.  Gaasikatelt on mugav kasutada, üle keskmiste püsikuludega, kuid soetamisel peab arvestama gaasitrassi olemasoluga lähiümbruses, mille kaugusest oleneb ka soetamise hind.

Maasoojuspump on odavate püsikuludega, lihtne kasutada ja keskmise hinnaklassiga. Õhk-vesi soojuspump on keskmiste püsikuludega, lihtne kasutada ning keskmise või alla keskmise hinnaklassiga, kuid vajab suurte külmadega lisakütet. Õhk-õhk soojuspumpa on odav soetada ja keskmiste püsikuludega, kuid vajab suurte külmadega lisakütet ning ei ole võimalik soojendada tarbevett.

Olulised aspektid, mida küttelahenduse valikul silmas pidada on

  • maksumus (suhteliselt odav või kallis – oleneb omaniku rahalistest võimalustest);
  • teostatavus (vajab või ei vaja spetsialiseeritud firmat);
  • mugavus (parandab oluliselt või ei paranda);
  • tasuvusaeg – suhteliselt lühike (kuni 2 aastat) või pikk (üle 7 aasta)

 

Maaküte.ee aitab tutvustada võimalusi ja pakub esmase maksumuse kalkulatsiooni (tasuta) koostöös meie partneriga, kellel on Eestis 15-aastane maakütte paigalduse kogemus (vt. maakütte hinnapäringu ja konsultatsiooni kontaktvormi). Hoone andmete põhjal saame pakkuda konsultatsiooni milline maasoojuspump ja lahendus sobiks ning samuti välja tuua eraldi lõigetes hinnad (näiteks soojuspump, soojussõlm, maakollektor, paigaldustööd).