Videod

Videokataloogis on 21 videot.
Edasi leheküljele 2 »  

Ülevaade maaküttest eramule, Peetri elamurajoon
Peetri arenduse majade (20 maja) puhul on kõikidele majadele projekteeritud ning paigaldatud maasoojuspumbad. Ehitamisel on arvestatud energiasäästlikkusega (hea soojustus), paigaldatud on madalatemperatuuriline põrandaküte. Majade suurused on vahemikus 140-175m² ja kõige külmema talvekuu küttearve on olenevalt maja suurusest 100-150 EUR, keskmine aastane küttearve 35 EUR kuus (koos sooja veega). [Loe edasi]

Maakütte soojuspumpade töömehhanismid
Õhk-vesi pumba puhul on tegemist soojuspumbaga, mis on mõeldud maja kütmiseks kui ka tarbevee andmiseks, sooja ammutab välisõhust ja annab selle vette – kas küttevette millega maja köetakse või tarbevette. Sobib ka kortermajadesse ja suurematesse hoonetesse. [Loe edasi]

Ventilatsioon ja soojuspumpade kasutamine kortermajadel ja ühiskondlikel hoonetel
Loomulik ventilatsioon on siiani olnud hästi toimiv, kuid kaasaegsete materjalide kasutuselevõtul on peamiseks võtmesõnaks energiatõhusus (tihedad materjalid) ja sellest tulenevalt vajab ventilatsioon täiendavat tähelepanu. Lahendusena on võimalik kasutada näiteks mehhaanilist väljatõmmet (kulukas) või soojustagastusega soojuspumpa. [Loe edasi]

Maaküte kortermajade küttesüsteemiks
Kasutusel oli pelletküte ja õliküte. Seejärel oli kaalumisel ka ioonküte, õhksoojuspumbad ja elektriküte, kuid korteriühistu mõistis et esmalt on vaja hoone soojustada ning seejärel otsustati maaküttele üle minna. Kuigi maaküte ei suuda tavapäraselt toota temperatuuri, mis on vajalik malmradiaatoritele, siis tänu maja soojustamisele sobivad ka maasoojuspumba madalamad temperatuurid. [Loe edasi]

Keskmine küttearve eramus kasutades maasoojuspumpa
(125m², 230m², 300m²)

Majaomaniku sõnul on investeering maaküttesse end õigustanud, just püsikulude poole pealt. 125m² eramu keskmine küttearve kuus 27 EUR, 230m² eramu keskmine küttearve kuus 54 EUR ja 300m² eramu puhul 64 EUR kuus. [Loe edasi]

Kas meie kliimas on maakütet mõistlik kasutada põhiküttena?
Võimalik kasutada põhiküttena alates 100m² majast kuni 5000m² suuruste majadeni. Ka talvel võimalik maast sooja ammutada, maaküte võib-olla ka põhiküte. [Loe edasi]

Edasi leheküljele 2 »